i云保 - 入围分子实验室“2020中国保险科技100强”榜单

<p class="ql-align-justify">7月10日,分子实验室《2020中国保险科技全景发展报告》和《2020中国保险科技100强》榜单发布,专注于赋能保险代理人的保险科技服务平台——i云保,与蚂蚁金服保险、众安保险、美团金服等知名互联网保险科技公司同时入围百强榜单。 </p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><a href="https://www.chinaz.com/2020/0717/1159466.shtml" target="_blank">https://www.chinaz.com/2020/0717/1159466.shtml</a></p><p><br></p>